Blue photo (เลนส์บลูออโต้)

890 บาท

ตัดแสงสะท้อน ป้องกันรอย ให้ความเงาใสมากกว่า ป้องกัน uv420 ป้องรังสีอินฟาเรด แสงสีฟ้า และ ปรับสีเทาเข้าขึ้นเมื่อเจอแดด

รหัสสินค้า: blue-photo-เลนสบลออโต หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ตัดแสงสะท้อน ป้องกันรอย ให้ความเงาใสมากกว่า ป้องกัน uv420 ป้องรังสีอินฟาเรด แสงสีฟ้า และ ปรับสีเทาเข้าขึ้นเมื่อเจอแดด